Audio produkcija

U domenu audio produkcije pružamo usluge koje pokrivaju sve aspekte produkcije i post-produkcije komercijalnog audio materijala (radijske reklame i džinglovi). Snimili smo više od dve hiljade radijskih spotova za klijente u zemlji i inostranstvu, mnoge od kojih su nagrađivane na FLOPS-u (Festival propagandista Srbije). Takođe, možemo da se pohvalimo autorskom muzičkom pozadinom i brendiranim vokalima.Kroz brojne projekte uspeli smo da kreiramo značajnu bazu vokala, kao i mrežu saradnika, između ostalih prevodilaca, režisera i glumaca.