Print design

Uprkos digitalnoj revoluciji, štampa još uvek predstavlja progresivan, koristan i neophodan vid komunikacije.
Marketinški materijali sa dobrim dizajnom, ubedljivom fotografijom i odličnom štampom su apsolutna potreba u borbi za privlačenje potrošača. Njihov cilj je ne samo da informišu, već i da podstiču i motivišu one koji donose odluke o kupovini.
Naš print portfolio obuhvata: dizajn i pripremu za štampu ambalaže, logotipa, kataloga i brošura, konferencijskog materijala, billboard plakata, postera, flajera i vizit karti.

Branding

Kombi njam njam Samsung klima t... Samsung harmoni... AD Poljostroj c... Severtrans taxi
Sagal kombi Samsung harmoni... Stav kombi Produkt komerc... Samsung harmoni...
Samsung harmoni... Kombi rasadnik... Samsung harmoni... Samsung frigo k... Satv suzuki
Samsung harmoni... Samsung harmoni...