Print design

Uprkos digitalnoj revoluciji, štampa još uvek predstavlja progresivan, koristan i neophodan vid komunikacije.
Marketinški materijali sa dobrim dizajnom, ubedljivom fotografijom i odličnom štampom su apsolutna potreba u borbi za privlačenje potrošača. Njihov cilj je ne samo da informišu, već i da podstiču i motivišu one koji donose odluke o kupovini.
Naš print portfolio obuhvata: dizajn i pripremu za štampu ambalaže, logotipa, kataloga i brošura, konferencijskog materijala, billboard plakata, postera, flajera i vizit karti.

Flyer

Hotel Andrić -... Villa Tamara Samsung - zadov... Plava ruža - pr... Ženidba - pozor...
Samsung - Klima... Samsung letak Samsung - poklo... Modellina - šti... Samsung - poziv...
Plen - pozorišn... 15. Somborski p... Samsung - kamer... Modellina Samsung - DLNA
Samsung - flyer... Čarde Buđenje grada Hotel Andrić -...