Print design

Uprkos digitalnoj revoluciji, štampa još uvek predstavlja progresivan, koristan i neophodan vid komunikacije.
Marketinški materijali sa dobrim dizajnom, ubedljivom fotografijom i odličnom štampom su apsolutna potreba u borbi za privlačenje potrošača. Njihov cilj je ne samo da informišu, već i da podstiču i motivišu one koji donose odluke o kupovini.
Naš print portfolio obuhvata: dizajn i pripremu za štampu ambalaže, logotipa, kataloga i brošura, konferencijskog materijala, billboard plakata, postera, flajera i vizit karti.

Newspaper & magazines

Samsung - oglas... Samsung - blue... Samsung - WB100... Samsung - ugrad... Samsung - stvor...
Samsung - sliku... Samsung servis KTC - akcijski... Ecoprom - novog... Plava ruža - iz...
Samsung - sveži... Samsung mikrota... KTC iznenađenja Samsung WB1000 Samsung - klima...
Samsung - friži... Samsung -DLNA