Print design

Uprkos digitalnoj revoluciji, štampa još uvek predstavlja progresivan, koristan i neophodan vid komunikacije.
Marketinški materijali sa dobrim dizajnom, ubedljivom fotografijom i odličnom štampom su apsolutna potreba u borbi za privlačenje potrošača. Njihov cilj je ne samo da informišu, već i da podstiču i motivišu one koji donose odluke o kupovini.
Naš print portfolio obuhvata: dizajn i pripremu za štampu ambalaže, logotipa, kataloga i brošura, konferencijskog materijala, billboard plakata, postera, flajera i vizit karti.

Packaging

Plava ruža - vi... Meteor komerc -... rasadnik Topalo... rasadnik Topalo... Caravella - mle...
Caravella - mle... Gumlek - slatka... Caravella - mle... Meteor komerc -... Meteor komerc -...
Gulmlek - jogur... Plava ruža - vi...