Print design

Uprkos digitalnoj revoluciji, štampa još uvek predstavlja progresivan, koristan i neophodan vid komunikacije.
Marketinški materijali sa dobrim dizajnom, ubedljivom fotografijom i odličnom štampom su apsolutna potreba u borbi za privlačenje potrošača. Njihov cilj je ne samo da informišu, već i da podstiču i motivišu one koji donose odluke o kupovini.
Naš print portfolio obuhvata: dizajn i pripremu za štampu ambalaže, logotipa, kataloga i brošura, konferencijskog materijala, billboard plakata, postera, flajera i vizit karti.

Poster

Buba u uhu - na... Via Balkan - na... Ženidba 2 - poz... Samsung - WB100... Samsung - ugrad...
Sumnjivo lice -... Star online - n... Pseće srce 2 -... 16. pozorišni m... Plen - narodno...
Interfer 2006. Poslednja smrt... Lepe oči ružne... Pseće srce - na... Lepe oči ružne...
Danijel Malbaša... Nora (Lutkina k... Nora - narodno... Mirandolina - n... Lepet mojih plu...
Laža i paralaža... Interfer 2007. KTC - kupuj i o... Kadmo kralj - n... Šareni svet - d...
Interfer 2009. Važno je zvati...