10

04

2011

Rođendan!

Nakon deset godina plivanja u moru reklama, ono na šta smo najviše ponosni je dugoročno (ponekad apsolutno, ponekad delimično i skeptično) poverenje naših klijenata. Vama dugujemo najveću zahvalnost. Naročtito svima onima koji su vikali "hop,hop,hop!” duž ponekada strme i krivudave staze.